rim

 • 51Rím — a m (í) v zvezah: ekspr. iti v Rim roditi; preg. vse poti vodijo v Rim isti cilj, namen se lahko doseže na različne načine …

  Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • 52ərimək — f. 1. Hərarətin təsiri ilə bərk, yaxud donmuş haldan maye halına keçmək; ərgin hala gəlmək. Qar əriyir. Yağ əriyir. – Dağ başında qala var; Əriməyib hələ qar. (Bayatı). Ocağın yaxınlığındakı qar yığınları yavaş yavaş əriyirdi. Ə. Vəl.. Əridi,… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 53rim — A margin, border, or edge, usually circular in form. bite r. SYN: occlusion r.. occlusal r. SYN: occlusion r.. occlusion r. occluding surfaces built on temporary or permanent denture bases for the purpose of making …

  Medical dictionary

 • 54rim — noun Rim is used after these nouns: ↑crater, ↑wheel …

  Collocations dictionary

 • 55rim — I Australian Slang suck or lick another s anus for sexual gratification II North Country (Newcastle) Words membrane inclosing the intestines: mind dinna brust yor belly rim …

  English dialects glossary

 • 56rim — [rɪm] noun [C] the edge of an open container or circular object See: pacific rim …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 57rim — I s ( met, rim, best. pl. men) II s ( met) rimfrost …

  Clue 9 Svensk Ordbok

 • 58RIM-67 Standard — Missile Extend Range Présentation Fonction Missile surface air Constructeur Raytheon Coût à l unité 40 …

  Wikipédia en Français

 • 59RIM-8 Talos — Présentation Fonction Missile surface air Constructeur Bendix Déploiement 1958 …

  Wikipédia en Français

 • 60RIM-2 Terrier — Présentation Fonction Missile moyenne portée surface air Constructeur General Dynamics (Convair) …

  Wikipédia en Français